Kalite

 

Oluşturduğumuz vizyon, misyon ve kurumsal değerler ışığında uğraş verdiğimiz sektörde hizmet ve ürün kalitemizi ölçülebilir ve sürdürülebilir kılmayı amaçlarız.

Bu amaç doğrultusunda;
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak kendimizi sürekli yenileyen bir Şirket olmaya çalışırız. Müşteri memnuniyetini ölçerek gerekli aksiyonları alırız. Performans takipleri yaparak iş süreçlerimizi etkin kılarız. Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi yönünde çalışırız.

Yetkin ve deneyimli bir takım oluşturabilmek için, çalışanlarımızın gelişimini sağlamak yönünde iletişim ve eğitim kanallarını etkin kılarız. Distribütör ve tedarikçilerimiz ile işbirliğini her fırsatta geliştirmeye çalışırız. Geliştirdiğimiz projeler ile topluma katkı sağlama yolunda adımlar atarız.

Yazdır