Etriye Kullanımının Avantajları

Kesme kuvveti donatısı olarak etriyelerin kullanılmasının faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Eğik çekme gerilmelerinin kiriş ekseni boyunca yayılı olması nedeniyle, belirli aralıklarla düzgün yerleştirilen etriyeler, etkinin karşılanması bakımından uygundur.
  • Eğik çekme gerilmeleri ile belirli açı yapan etriyeler kesme kuvvetinin işaretinin değiştiği durumda da uygundur.
  • Etriyeler kiriş boyuna donatısını betona bağlayarak bunların kesme kuvvetinin karşılanması da ki perçin etkisini arttırırlar.
  • Kesme kuvvetinin karşılanmasında ortaya çıkan beton basınç kuvvetleriyle beraber kafes sistem etkisi oluştururlar.
  • Eğik çekme gerilmelerinden dolayı ortaya çıkan çatlakları sınırlayarak kesme kuvvetinin bir kısmının agrega sürtünmesi ile taşınmasını sağlarlar.
Yazdır